ÚSPECH S PRAVIDELNÝM TRÉNINGOM

 

Výkonnosť každého športovca závisí od toho, ako kvalitne trénuje. Podobne je to aj s obchodnými zástupcami. Netrénovaní strácajú silu a odhodlanie uspieť. Uviaz­nu v rutinách a zlozvykov. Naproti tomu, trénovaní obchodní zástupcovia svoju silu obnovujú. Iba pravidelne opakovaným trénovaním sa dajú vypestovať dobré predajné návyky a vysoká účinnosť predaja.

Urobte z vašich obchodných zástupcov dobre trénovaných profesionálov. Pri­hlás­te ich na 4-hodinový tréning predaja, ktorý je nabitý cvičeniami orien­tovanými na rozvoj predajných zručností a zámeru presadiť sa.

ČO SA TRÉNUJE?
Trénuje sa komunikácia, zámer presadiť sa a získať objednávku. Každý tréning je tematicky zameraný na jednu z rozhodujúcich oblastí predaja:
1) Vedenie predajného rozhovoru.
2) Prekonávanie námietok.
3) Uzatvára­nie predaja.
4) Schopnosť s istotou hovoriť o cene a obhájiť ju.
5) Presadenie sa popri konkurencii.
6) Telefonické kontaktovanie.

Nejde o žiadne školenie, ale precvičovanie rozhodujúcich situácií v jednaní so zákazníkmi, jedno cvičenie za druhým, a to celé 4 hodiny.

AKO SA TRÉNUJE?
Trénuje sa vo dvojiciach, pod vedením profesionálneho kouča. Každé cvičenie uvedie a objasní kouč. Ten zahajuje aj zastavuje tréning, pričom každá dvojica pracuje samostne. Chodí medzi dvojicami a dohliada na správnosť tréningu. V kaž­dom cvičení je pre dvojicu stanovená rola študenta a kouča, zákazníka a predajcu. O rovnováhu dvojíc sa stará vedúci tréningu, hlavný kouč. Ten podľa potreby prideľuje študentom tréningového partnera. Samozrejme prihliada pri tom na spon­tánnu voľbu samotných študentov.

KOMU JE URČENÝ TENTO TRÉNING?
Tento tréning je určený každému, kto predáva, chce sa zlepšovať a kariérne rásť, a to bez ohľadu, či ide o skúseného borca alebo nováčika, ktorý s predajom len začína. Dokonca aj dvojice zostavené z rôzne skúsených študentov, napredujú a dosahujú dobré výsledky cvičení.

RESUMÉ
Ak chcete rozhýbať váš predaj, nepotrebujete žiadne magické riešenia. Úplne stačí ak využijete tréning predajných zručností Úspech s pravidelným tréningom. Začnite už s najbližším tréningom, ktorý bude v Bratislave.