Úspech s pravidelným tréningom

Tréning predajcov = Účinné tréningové metódy pre efektívneho predajcu

TRÉNOVANÝ PREDAJCA JE EFEKTÍVNY PREDAJCA
Vysokoefektívny predajca sa podobá na vrcholového športovca. Ak chce dosahovať trvalý úspech, musí tvrdo a kvalitne trénovať správne techniky, ktoré mu prinesú objednávky. Tréning zabezpečí, že predajca vytrvá aj keď sa nedarí, má pevné odhodlanie a bezchybnú techniku predaja. Nenadarmo sa hovorí ťažko na cvičisku, ľahko v boji. Dôležité je však trénovať pravidelne, kvalitne a správne. Preto sme pripravili prepracovaný tréningový program Úspech s pravidelným tréningom.

CIEĽ PROGRAMU
Cieľom programu Úspech s pravidelným tréningom je zvýšiť efektivitu predaja prostredníctvom pravidelného a dlhodobého tréningu predajného tímu. Predmetom tréningu sú komunikačné a predajné zručnosti doplnené v prípade záujmu o individuálny koučing vybraných predajcov. Tréning má za úlohu dlhodobo rozvíjať osobný a profesionálny potenciál predajcov, ich výkonnosť a odhodlanie uspieť.

TRÉNINGOVÝ PLÁN
Tréning pozostáva z cvičení na budovanie a zlepšovanie pohotovosti v komunikácií so zákazníkom a schopnosti zistiť a využiť príležitosť získať objednávku. Vedie ho profesionálny tréner, ktorý stanovuje výber a poradie cvičení, vysvetľuje a objasňuje ich účel, určuje pravidlá. Predajcovia trénujú vo dvojiciach pod odborným dohľadom trénera.

Periodicita tréningu je 1 x mesačne tri hodiny s jednou krátkou prestávkou. Každý mesiac sa venujeme jednej kľúčovej oblasti predaja. Jednotlivé tréningy obsahujú okrem teoretickej časti aj praktické cvičenia. Po ich úspešnom zvládnutí predajca vie jednať so zákazníkmi spôsobom, ktorým ich získa na svoju stranu a privedie k rozhodnutiu nakupovať jeho produkt alebo službu.

ČO SA TRÉNUJE:

 • Riadenie predajného rozhovoru
 • Prekonávanie námietok
 • Uzatváranie predaja
 • Obhájenie ceny
 • Presadenie sa popri konkurencii
 • Kontaktovanie a získanie ochoty komunikovať

PRE KOHO JE TRÉNING URČENÝ
Tréning môžu absolvovať predajcovia bez rozdielu úrovne skúseností. Tréner zohľadňuje úroveň každého predajcu a prispôsobuje náročnosť tréningu podľa potrieb skupiny. Súčasťou tréningu je aj koučovanie, pričom kouč sprevádza predajcu v jeho bežnej praxi. Pozoruje ho pri reálnom predaji a jednaní so zákazníkom, pričom poskytuje predajcovi spätnú väzbu, pomáha mu identifikovať svoje obmedzenia a zmeniť negatívne či obmedzujúce návyky.

Okrem samotného tréningu jednotlivých predajcov je tiež dôležité, že súčasťou tréningu je celý predajný tím, ktorý sa zúčastňuje praktických cvičení a „tvorivej hry“. Vďaka tréningu vo dvojiciach a individuálnemu koučingu v teréne sa vytvára synergia a program prináša výborné výsledky. Obvykle stačí, ak mesačne 1-2 predajcovia pracujú v teréne pod dohľadom kouča a zvyšok tímu pracuje v skupinách.

AKÝ TYP TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU SI VYBRAŤ
Akýkoľvek tréningový program je lepší ako žiadny. Program Úspech s pravidelným tréningom má tri základné typy. V priebehu plnenia programu je možné zmeniť vybraný typ programu prakticky z mesiaca na mesiac.

typy treningových programov

 

 

PREČO SI VYBRAŤ PROGRAM Úspech s pravidelným tréningom

 • Individuálny prístup k potrebám predajcu
 • Jedinečná kombinácia práce v skupine a koučingu jednotlivca
 • Okamžitá využiteľnosť v praxi
 • Práca s predajcom priamo v teréne
 • V prípade nespokojnosti garancia vrátenia peňazí

RESUMÉ
Iba dobre trénovaný predajca má neochvejné odhodlanie uspieť, teoretickú aj praktickú znalosť predajných techník a bezchybné komunikačné zručnosti. Naštartujte jeho predajné úspechy programom Úspech s pravidelným tréningom.

 

Chcem viac informácií


LEKTOR A GARANT
Za kvalitu tréningového programu zodpovedá Ivan Kostolný (51). V oblasti predaja a vzdelávania pracuje viac ako 20 rokov. Doteraz vyškolil viac ako 15 tisíc predajcov a manažérov predaja. Publikoval v týždenníku Trend, kde viedol 4 roky vlastnú rubriku Efektívny predajca a zúčastnil sa diskusných relácií na TA3.

Ivan Kostolný