Úsek predaja

Program na zlepšenie systému, výkonnosti a výsledkov predaja

Ak predaj vo vašej firme stráca výkonnosť a nevytvára potrebné tržby, vzniká riziko problémov. Takáto situácia si vyžaduje okamžitú a účinnú nápravu. Využite preto naše služby a naštartujte vaše predajné oddelenie.

Pomôže vám naštartovať predaj. Získate konzultanta, ktorý zmobilizuje a usmerní vášho šéfa predaja aj predajcov. Pomôže vám presadiť všetky potrebné zmeny na to, aby vám predaj fungoval lepšie a viac podľa vašich predstáv.


  • Preskúmanie obchodného zdravia firmy/ predajne,
    zostavenie programu na zlepšenie predaja
    analýza a zostavenie programu / 1 až 4 týždne
  • Koučovanie programu na zlepšenie predaja,
    jeho systému, výkonnosti a výsledkov
    program optimalizácie / 2 až 6 mesiacov

Úsek predaja – Sales Management, s.r.o.