Princípy riadenia obchodného tímu

PRINCÍPY RIADENIA OBCHODNÉHO TÍMU

Žiadna firma nemôže existovať bez zákazníkov a ich objednávok. Je preto nevyhnutné, aby firma mala dobre fungujúci obchodný tím, ktorí jej zabezpečí dostatočné množstvo zákazníkov aj objednávok. Ak má firma obchodný tím, ktorý však nepracuje dostatočne výkonne, nie je dobre zorganizovaný a chýba mu stabilný systém, nastávajú problémy. Vzniká napätie a nervozita, firme chýbajú peniaze.

Vo firme musí existovať človek, ktorý takéto situácie dokáže šikovne zvládať. Vie riadiť predajcov, efektívne využiť ich osobný potenciál a priviesť ich k hodnotnej produkcii. Vie účinne spojiť predaj s marketingom, pritiahnuť pozornosť nových zákazníkov, vytvárať opakované objednávky a stabilných odberateľov. Je schopný obnoviť poriadok, systém a výkonnosť obchodného tímu. Dokáže predajcov priviesť k splneniu stanovených plánov a objemov predaja. Je skutočný šéf obchodného tímu.

Pozitívnou správou je, že dobre riadiť obchodný tím sa naučiť dá. Ponúkame vám preto praktické školenie pre manažérov Princípy riadenia obchodného tímu.

Hlavný prínos školenia

Výsledkom školenia Princípy riadenia obchodného tímu je vyškolený človek, ktorý má objasnené princípy a metódy práce šéfa obchodného tímu. Pozná osvedčený systém riadenia výkonnosti predajcov a vie, ako tento systém používať. Je schopný prísť do firmy, identifikovať faktory obmedzujúce jej predajné výsledky a urobiť účinnú nápravu. Vie, čo má robiť, aby obchodný tím fungoval dobre a výkonne, pritom dokázal splniť stanovený plán predaja.  

Zavedenie do praxe

Súčasťou školenia Princípy riadenia obchodného tímu je aj 30-dňový servis, odborná pomoc pri zavádzaní naučenej teórie do bežnej praxe. Každý absolvent tohto školenia môže bezplatne využívať konzultácie s odborným konzultantom. Ide o skúseného profesionála, ktorý je pripravený telefonicky alebo písomne odpovedať, poradiť, doplniť informácie, prípadne vyhodnotiť vzniknuté situácie alebo použité riešenia.

Program školenia  

Školenie Princípy riadenia obchodného tímu trvá jeden deň. Všetky témy školenia obsahujú prednášky, praktické cvičenia a úlohy. Program tohto školenia je zostavený na základe medzinárodne uznávaných odborníkov, ako aj osvedčených metód práce úspešných manažérov prosperujúcich firiem.

Témy školenia

 • Základný účel šéfa predaja
 • Čo znamená riadiť predajcov, ako sa to robí
 • Ako kontrolovať a merať prácu aj výsledky
 • Ako vyhodnocovať a plánovať
 • Ako vychádzať s predajcami a upevňovať ich odhodlanie uspieť
 • Ako zvládať nevýkonného predajcu
 • Ako nahradiť nevýkonného predajcu výkonným
 • Ako trénovať a koučovať predajcov
 • Ako viesť stretnutia obchodného tímu

Školenie Princípy riadenia obchodného tímu môžete absolvovať formou osobných konzultácií s lektorom školenia a priamo u vás vo firme. Lektor príde za vami, bude sa venovať iba vám a manažmentu vášho predaja. Termín takéhoto školenia prispôsobíme vašim potrebám.

Garancia vrátenia peňazí

Objednávateľovi garantujeme, že v prípade nespokojnosti s dodaným školením mu vrátime všetky investované peniaze. Táto garancia platí 30 dní od ukončenia školenia. Vzhľadom na túto garanciu požadujeme úhradu objednanej služby vopred, formou 100% zálohy, najneskôr 5 dní pred termínom jej začiatku.

Referencie

Doteraz naše služby využilo viac ako 600 domácich a zahraničných firiem, naj­rôz­nejšieho zame­rania a veľkosti. Napríklad: ALLTOYS, AFINIS GROUP, ANJA, AUTOPOLIS, AN­DREA SHOP, BICKEL & WOLF, BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE, BU­DERUS, BRENNDAG, BIOMILA, CÍG­LER SOF­TWARE, CIT­ROËN, CONTIT­RADE, COPY OFFICE, DAMON TRADE, DE­LICOM, D.M.P. STEEL, GRUN­DFOS, GTS SLOVAKIA, HDT SK, HEN­NLICH IN­DUSTRIETECHNIK, HU­ECK SYSTEM, IHLE, IMET AKE, IFM ELECTRONIC, INTER CARS, JAGA GROUP, KAUFLAND, KO­RATEX, KROS, LO­REN­CIC, MEDIAPRESS, NÁBY­TOK GALAN, NIT­RASKLO, PAM-AK, PANTA RHEI, PETIT PRESS, PETER­SON TECHNIK, PY­RONOVA, RÁ­DIO EXPRES, RA­VAGO, REYNA­ERS SYS­TEMS, SAINT-GOBAIN ISOVER, SAM­SUNG ELEC­TRONICS, SERVICE PLUS, SCHIN­DLER VÝŤAHY A ESKALÁTORY, SMIS, SOFTEC, SOFTIP, SPOLOČ­NOSŤ 7 PLUS, STERI­PAK, SUBARU MI-KONA, SUNSOFT PLUS, SYNGEN­TA, TE­BAU, TAT­RA­CHEMA, VÍNO MATYŠÁK, VIES­SMANN, WEBGLOBE, WOLF, XEROX LIMITED a ďalšie.

Odlišnosť od iných

Pomáhame firmám a jednotlivcom uspieť prostredníctvom predaja. Prinášame osvedčené metódy predaja a riadenia obchodného tímu. Vzdelávať pre nás neznamená „naplniť nádobu“, ale „zapáliť oheň“. O školení Princípy riadenia obchodného tímu platí:

 • Žiadna teoretizovanie, ale konkrétne návody pre prax.
 • Žiadne domnienky, ale skúsenosti a osvedčené metódy.
 • Žiadne mentorovanie, ale živý a pracovný program.
 • Žiadne zabúdanie, ale 30-dňové zavedenie do praxe.
 • Žiadne riziko nespokojnosti, ale 100% garancia vrátenia peňazí.

Resumé

Ak chcete, aby vám predaj fungoval lepšie a viac podľa vašich predstáv, nepotrebujete žiadne magické riešenia. Úplne stačí, ak človek, zodpovedný za predaj vo vašej firme, absolvuje školenie Princípy riadenia obchodného tímu.


Prihlásiť sa - väčší rozmer 1