Metafory v predaji

Nikolas pracuje v inzertnom oddelení vydavateľstva časopisov o bývaní. Má predstúpiť pred zástupcov firiem, mediálnych a reklamných agentúr, ktorým chce predstaviť možnosti inzercie v časopise.

Nikolas vyjde na pódium. Bez pohnutia stojí a čaká, kým sála nestíchne. Potom namiesto tradičného Dobrý deň, Milé dámy, vážení páni alebo Ďakujem, že ste prišli zdvíha nad hlavu časopis.

Významne sa rozhliada a prudko odtrhne zadnú stranu obálky. Zamáva ňou a nahlas hovorí: „Každý, kto by za toto zaplatil stotisíc korún, je nepríčetný šialenec!“ Zatiaľ čo obecenstvo sedí ako omráčené, na jeho tvári sa objavuje úsmev.

Odtrhnutú stranu pridá späť k ostatku časopisu a dodáva: „Ale pripojte to k tomuto a máte najmocnejší a najefektívnejší nástroj na oslovenie päťdesiattisíc kúpychtivých ľudí, ktorí sa zaoberajú prestavbou a zariaďovaním bytov a domov.“ Nakrátko stíchol a pokračoval: „A prečo je náš časopis taký populárny? Prečo ho toľko ľudí číta a dôveruje mu? Pretože má štýl, osobnosť a jasné zameranie.“

Ubehlo tridsať sekúnd. Nikolas prikoval ľudí na sedadlá. Zapol projektor. Začína im predkladať fakty, čísla a logické údaje o reálnom dosahu časopisu.

Dobré myšlienky a nápady často v obchodnej komunikácii stratia lesk, pretože ich predajca vyjadrí abstraktným alebo nudným spôsobom. Aby pred zákazníkom vynikli, oslovili ho či nadchli, potrebujú pri svojom podaní niečo viac ako suché vyslovenie.

To viac môže nájsť predajca v sile metafory. Tá môže dať vyjadrovaniu správnu šťavu, čaro a príjemné prekvapenie.

Úspešní predajcovia dokážu zaujať predstavivosť svojich zákazníkov a pôsobiť na ich zmysly. Rozprávajú im krátke príbehy, bájky, vtipy a podobenstvá, ktoré súvisia s tým, čo hovoria obchodnou rečou. Používajú metafory v predaji. To veľmi dobre využil aj Nikolas. Myseľ sa kochá metaforami.

Spôsob, akým predajca podáva zákazníkovi informácie, ovplyvňuje to, ako ich zákazník pochopí. Myseľ rada vytvára mostíky a spoje. Metafory a príbehy stavajú most od racionálnej stránky mysle do zmyslového sveta.

Sú spôsob, ako spojiť vnútornú predstavivosť s vonkajšou realitou. Sú to prepravky na myšlienky. Mal by ich používať každý predajca, ktorý chce pritiahnuť záujem a byť presvedčivejší. Hovorí sa: Upútaj predstavivosť a upútaš srdce.

S pozdravom

Ivan Kostolný


Aj o tejto téme budeme bližšie hovoriť na našom tréningovom školení
PRINCÍPY PROFESIONÁLNEHO PREDAJA. Cieľom tohto školenia je objasniť predajcom princípy profesionálneho predaja a naučiť ich, ako môžu tieto princípy šikovne použiť vo svojej bežnej praxi. Prihláste Vašich predajcov na toto školenie a zvýšte tým ich predajné výsledky.

         

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *