Ivan Kostolný

Každý náš lektor a konzultant pochádza z praktického prostredia predaja, manažmentu alebo marketingu. Aktívne pracuje v našej firme a podieľa sa na plnení jej základného účelu. Pravidelne sa vzdeláva a trénuje. Neustále sledujeme vývoj predaja, jeho nové trendy, techniky a stratégie.

Za kvalitu našich služieb zodpovedá Ivan Kostolný (52). V oblasti predaja a vzdelávania pracuje 20 rokov. Doteraz vyškolil viac ako 20 tisíc predajcov a manažérov predaja. Publikoval v týždenníku Trend, kde viedol 4 roky vlastnú rubriku Efektívny predajca. Sám hovorí: „Verím, že najúspešnejšími sa stanú tí, ktorí vedia spojiť predaj s nadšením pomáhať a odhodlaním uspieť.“

Ivan Kostolný začínal pracovnú kariéru ako predajca kancelárskej techniky, neskôr sa stal obchodným riaditeľom. Viac ako 10 rokov úspešne pôsobil v medzinárodnej vzdelávacej spoločnosti. Študoval organizáciu a spôsob predaja v domácich aj zahraničných firmách. Pôsobil ako obchodný riaditeľ v zahraničnej poisťovni pôsobiacej na Slovensku. Následne založil vzdelávaciu spoločnosť SALES MANAGEMENT v ktorej pôsobí dodnes a kde zodpovedá za kvalitu dodávaných služieb.

E-mail: ikostolny@salesmanagement.sk